SIPCAM IBERIA é unha empresa de comercialización, I+D e mercadotecnia de produtos fitosanitarios, nutricionais, e fertilizantes microgranulados con vocación de liderado que:

-Aplica solucións innovadoras de investigación e desenvolvemento agrícola.


-Ofrece unha ampla carteira de produtos para os principais cultivos.


-Inviste en produtos seguros para o agricultor, o consumidor e o Medio.

REF: SIPCAM IBERIA // Stock: Dispoñible